Windmolenpark Hattemerbroek

Nieuwsoverzicht

Logo mer.jpg 18 aug 2014 Commissie m.e.r. bezoekt planlocatie De Werkgroep die het opgestelde MER beoordeelt heeft het gebied rondom de geplande opstelling bezocht. Commissie m.e.r. bezoekt planlocatie
21 jul 2014 Belanghebbenden Windmolenpark gëinformeerd Van Werven Energie informeert belanghebbenden windmolenpark Hattemerbroek Belanghebbenden Windmolenpark gëinformeerd
9 mei 2014 Milieueffectrapportage beschikbaar Milieu Effect Rapportage beschikbaar. Milieueffectrapportage beschikbaar
AWdASdASd 27 nov 2013 Commissie Ruimte en Grond behandelt notitie R&D Notitie R&D behandelt door commissie ruimte en grond Commissie Ruimte en Grond behandelt notitie R&D
logo vanwerven 2.png 27 nov 2013 Initiatiefnemer Van Werven draagt kosten verkenningsfase Van Werven draagt de kosten van de onerzoeken in de verkenningsfase van het realiseren van windmolenpark Hattemerbroek. Initiatiefnemer Van Werven draagt kosten verkenningsfase
rhdhvrebel.png 17 okt 2013 Presentatieavond over het windmolenpark Presentaties voortgang MER en Participatieregeling vinden plaats Presentatieavond over het windmolenpark
Visualisatie Basisalternatieven uit het MER 1 sep 2014

In de milieueffectrapportage zijn 3 lijnopstellingen met 4 windmolens onderzocht, de zogenaamde drie basisalternatieven. De alternatieven zijn nu te zien in een visualisatie, opgenomen bij het tabblad documenten op deze website. Uit het Milieu Effect Rapport (MER) komt basisalternatief 2 naar voren als voorkeursalternatief.  De alternatieven hebben de volgende kenmerken:

Basisalternatief 1 bestaat uit windmolens met een ashoogte van 105m en een rotordiameter van 90m en daarmee een tiphoogte van 150m.

Basisalternatief 2 bestaat uit windmolens met een ashoogte van 91m en een rotordiameter van 117m en daarmee een tiphoogte van 149,5m.

Basisalternatief 2 bestaat uit windmolens met een ashoogte van 80m en een rotordiameter van 100m en daarmee een tiphoogte van 130m.

Wilt u het verschil in verschijningsvormen zien, open dan het document en scroll door de pagina's.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren