Windmolenpark Hattemerbroek

Nieuwsoverzicht

22 sep 2014 NWEA reageert op standpunt ABO De lokale politieke partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) heeft een standpunt ingenomen met betrekking tot de windturbines in de polder Hattemerbroek en onderbouwt dit met een aantal argumenten. Initiatiefnemer Van Werven Energie heeft de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) gevraagd om op deze argumenten te reageren. NWEA reageert op standpunt ABO
16 sep 2014 Verslag van de informatieavonden over het MER van 8, 9 en 11 september De informatieavonden voor omwonenden, raadsleden en het college van B&W van de gemeente Oldebroek en overige belangstellenden zijn op 8, 9 en 11 september gehouden in de landbouwschuur bij de familie Souman aan de Middeldijk 37 te Hattemerbroek. De schuur was omgebouwd tot presentatieruimte met een groot aantal visualisaties en afbeeldingen van geluid- en slagschaduwcontouren. De lijnopstelling van de toekomstige windturbines was in het terrein zichtbaar gemaakt met vlaggenmasten. Verslag van de informatieavonden over het MER van 8, 9 en 11 september
5 sep 2014 Commissie m.e.r. publiceert toetsingsadvies Windmolenpark Hattemerbroek Commissie m.e.r. geeft haar toetsingsadvies over het MER Windmolenpark Hattemerbroek. Commissie m.e.r. publiceert toetsingsadvies Windmolenpark Hattemerbroek
1 sep 2014 Visualisatie Basisalternatieven uit het MER Visualisatie Basisalternatieven het het MER te vinden in de map documenten op deze website. Visualisatie Basisalternatieven uit het MER
27 aug 2014 Informatieavonden over het MER op 8, 9 en 11 September.

De informatieavonden worden gehouden op:

  •          Maandag 8 september 19:30 tot 21:30 uur voor direct omwonenden (op uitnodiging)                
  •          Dinsdag 9 september voor Commissie Ruimte & Grond, Raad en College (op uitnodiging)
  •          Donderdag 11 september 19:30 tot 21:30 uur voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden (vrij toegankelijk)              
Informatieavonden over het MER op 8, 9 en 11 September.
25 aug 2014 Activiteitenplan voor communicatie met belanghebbenden opgesteld Activiteitenplan m.b.t. de communicatie rondom windmolenpark Hattemerbroek gepubliceerd. Activiteitenplan voor communicatie met belanghebbenden opgesteld
Commissie m.e.r. publiceert toetsingsadvies Windmolenpark Hattemerbroek 5 sep 2014 De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft op 5 september haar toetsingsadvies over het milieueffectrapport (MER) Windmolenpark Hattemerbroek gepubliceerd. In het toetsingsadvies wordt de inhoud en aanpak uit het MER geanalyseerd en worden punten ter verbetering gegeven. De Commissie stelt dat de absolute maximale effecten van een lijnopstelling van vier windmolens in Oldebroek goed in beeld zijn gebracht. Daarom is Commissie van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de ruimtelijke reservering in een bestemmingsplan. Voor een besluit over de vergunning, waarin de exacte invulling van het initiatief wordt vastgelegd, ontbreekt nog op één punt essentiële informatie. De Commissie m.e.r. vraagt om een vergelijking van de milieueffecten van de verschillende alternatieven per kilowattuur. Daarnaast adviseert de Commissie m.e.r. om bij een besluit over de vergunningverlening de informatie over het voorkomen van vleermuizen en andere flora- en faunawetsoorten te actualiseren en aan te geven welke maatregelen kunnen worden genomen om lichthinder te voorkomen.

Het toetsingsadvies is in te zien op deze website onder het tabblad 'Documenten'.
Voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie, zie ook de pagina van de Commissie m.e.r.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren