Windmolenpark Hattemerbroek

Nieuwsoverzicht

22 sep 2014 NWEA reageert op standpunt ABO De lokale politieke partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) heeft een standpunt ingenomen met betrekking tot de windturbines in de polder Hattemerbroek en onderbouwt dit met een aantal argumenten. Initiatiefnemer Van Werven Energie heeft de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) gevraagd om op deze argumenten te reageren. NWEA reageert op standpunt ABO
16 sep 2014 Verslag van de informatieavonden over het MER van 8, 9 en 11 september De informatieavonden voor omwonenden, raadsleden en het college van B&W van de gemeente Oldebroek en overige belangstellenden zijn op 8, 9 en 11 september gehouden in de landbouwschuur bij de familie Souman aan de Middeldijk 37 te Hattemerbroek. De schuur was omgebouwd tot presentatieruimte met een groot aantal visualisaties en afbeeldingen van geluid- en slagschaduwcontouren. De lijnopstelling van de toekomstige windturbines was in het terrein zichtbaar gemaakt met vlaggenmasten. Verslag van de informatieavonden over het MER van 8, 9 en 11 september
5 sep 2014 Commissie m.e.r. publiceert toetsingsadvies Windmolenpark Hattemerbroek Commissie m.e.r. geeft haar toetsingsadvies over het MER Windmolenpark Hattemerbroek. Commissie m.e.r. publiceert toetsingsadvies Windmolenpark Hattemerbroek
1 sep 2014 Visualisatie Basisalternatieven uit het MER Visualisatie Basisalternatieven het het MER te vinden in de map documenten op deze website. Visualisatie Basisalternatieven uit het MER
27 aug 2014 Informatieavonden over het MER op 8, 9 en 11 September.

De informatieavonden worden gehouden op:

  •          Maandag 8 september 19:30 tot 21:30 uur voor direct omwonenden (op uitnodiging)                
  •          Dinsdag 9 september voor Commissie Ruimte & Grond, Raad en College (op uitnodiging)
  •          Donderdag 11 september 19:30 tot 21:30 uur voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden (vrij toegankelijk)              
Informatieavonden over het MER op 8, 9 en 11 September.
25 aug 2014 Activiteitenplan voor communicatie met belanghebbenden opgesteld Activiteitenplan m.b.t. de communicatie rondom windmolenpark Hattemerbroek gepubliceerd. Activiteitenplan voor communicatie met belanghebbenden opgesteld
Verslag van de informatieavonden over het MER van 8, 9 en 11 september 16 sep 2014

De informatieavonden voor omwonenden, raadsleden en het college van B&W van de gemeente Oldebroek en overige belangstellenden zijn op 8, 9 en 11 september gehouden in de landbouwschuur bij de familie Souman aan de Middeldijk 37 te Hattemerbroek. De schuur was omgebouwd tot presentatieruimte met een groot aantal visualisaties en afbeeldingen van geluid- en slagschaduwcontouren. De lijnopstelling van de toekomstige windturbines was in het terrein zichtbaar gemaakt met vlaggenmasten.

Tijdens de eerste informatieavond op maandag 8 september lieten enkele buurtbewoners zich nader informeren over de inhoud en de uitkomsten van het MER en hebben zij vragen en aanmerkingen uitgewisseld met het adviesbureau HaskoningDHV, provincie Gelderland, gemeente Oldebroek en Van Werven. In totaal hebben 11 bewoners van de 64 uitgenodigde adressen de avond bezocht.

De tweede informatieavond van 9 september werd gehouden voor de leden van de Commissie Ruimte & Grond, de gemeenteraad en het college van B&W. In totaal hebben 24 leden de avond bezocht. Op het programma stond een gezamenlijke wandeling naar de toekomstige windmolenopstelling, presentaties van de betrokken partijen en een ronde voor vragen en opmerkingen. In de landbouwschuur presenteerde de provincie Gelderland over nut en noodzaak van windenergie (link), heeft HaskoningDHV het MER gepresenteerd (link) en de Commissie m.e.r. een toelichting gegeven op haar taak, activiteiten en het toetsingsadvies (link). Tijdens deze avond is een groot aantal vragen gesteld en beantwoord. De initiatiefnemer Van Werven concludeert hieruit dat de bijeenkomst zinvol is geweest. De presentaties zijn opgenomen onder tabblad Documenten.

De laatste avond in de reeks werd voor alle belangstellenden gehouden op 11 september. Aanwezig waren  onder andere inwoners van Hattemerbroek en Zalk en natuur- en milieuorganisaties. Net als op de voorgaande avonden is een wandeling met circa 20 bezoekers gemaakt naar de lijnopstelling achter in het weiland. Hier kon een goede toelichting worden gegeven op de gekozen windmolenlocaties en het achtergrondgeluid van de N50 worden beleefd. Nadien werd de avond voortgezet in presentatieruimte.

Van Werven bedankt alle bezoekers voor hun komst en voor de aangename gevoerde gesprekken.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren