Windmolenpark Hattemerbroek

Nieuwsoverzicht

28 mei 2015 Wubbo Ockels' laatste speech: Elke bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk Laatste speech van de Nederlandse astronaut Wubbo Ockels Wubbo Ockels' laatste speech: Elke bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk
28 mei 2015 Barack Obama over klimaatverandering Barack Obama over klimaatverandering Barack Obama over klimaatverandering
7 apr 2015 Effecten windturbinepark N50 Hattemerbroek goed beschreven De Commissie voor de m.e.r. publiceert met het persbericht van 26 maart het door gemeente Oldebroek gevraagde Aanvullend Advies met betrekking tot windmolenpark Hattemerbroek. Effecten windturbinepark N50 Hattemerbroek goed beschreven
26 nov 2014 Drie basisalternatieven MER In het MER zijn 3 basisalternatieven onderzocht. Bij de alternatieven zijn de locaties van de windmolens gelijk maar de windmolens verschillen in maatvoering. Basisalternatief 1 bestaat uit 4 windmolens met een ashoogte van 105 m en een rotordiameter van 90 m. Bij basisalternatief 2, dat het voorkeursalternatief is geworden is de ashoogte 91 m en de rotordiameter 117 m. Bij de laagste variant, basisalternatief 3, zijn de windmolens 80 m hoog met een rotordiameter van 100 m. Het effect op het landschap is het kleinst bij de lagere windmolens. Toch gaat de voorkeur uit naar de realisatie van basisalternatief 2 op basis van de volgende afwegingen; Drie basisalternatieven MER
19 nov 2014 Van Werven Energie presenteert reactienota

Enkele maanden geleden werd het concept Milieu Effecten Rapportage (MER) opgesteld. De MER is een onderbouwing bij het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het Windmolenpark Hattemerbroek. Van Werven werd geadviseerd op basis van deze rapportage enkele vervolgstappen te zetten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Van Werven Energie presenteert reactienota
19 nov 2014 Kijktip: De achterkant van het gelijk In het programma 'De achterkant van het gelijk' stelt presentator Marcel van Dam vragen aan een deskundigen over de opwarming van de aarde. Hoe warm wordt het? Kunnen de ergste toekomstscenario's voorkomen worden? Wat moeten wij als burgers, bedrijven en politieke leiders dan doen? Zijn we bereid offers te brengen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Waarom lukt dat tot nu toe zo slecht. Op deze vragen zoekt de presentator in dit programma een antwoord. Kijktip: De achterkant van het gelijk
Van Werven Energie presenteert reactienota 19 nov 2014

In mei dit jaar is bij de gemeente Oldebroek het Milieu Effect Rapport (MER) Windmolenpark Hattermerbroek als concept ingediend. Een milieueffectrapportage is een instrument om de effecten van het windmolenpark op natuur en mens zorgvuldig in kaart te brengen. Het betreft een zeer omvangrijke rapportage. Initiatiefnemer Van Werven en de gemeente Oldebroek hebben in juni een communicatietraject opgesteld met als doel omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden zo goed als mogelijk te informeren en te raadplegen over de inhoud van de MER.

Onderdeel van het communicatietraject zijn de 6 vervolgstappen die de gemeente Van Werven heeft geadviseerd te nemen. Vervolgstap 6 betreft de rapportage aan de gemeenteraad op welke wijze invulling is gegeven aan de eerste 5 stappen. Hiertoe is een Reactienota opgesteld. In het eerste deel van deze nota worden de vervolgstappen beschreven en toegelicht en in het tweede deel worden de ontvangen vragen en opmerkingen tijdens het communicatietraject behandeld. De Reactienota is op deze website te vinden onder het tabblad ‘documenten’

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren