Windmolenpark Hattemerbroek

Nieuwsoverzicht

28 mei 2015 Wubbo Ockels' laatste speech: Elke bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk Laatste speech van de Nederlandse astronaut Wubbo Ockels Wubbo Ockels' laatste speech: Elke bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk
28 mei 2015 Barack Obama over klimaatverandering Barack Obama over klimaatverandering Barack Obama over klimaatverandering
7 apr 2015 Effecten windturbinepark N50 Hattemerbroek goed beschreven De Commissie voor de m.e.r. publiceert met het persbericht van 26 maart het door gemeente Oldebroek gevraagde Aanvullend Advies met betrekking tot windmolenpark Hattemerbroek. Effecten windturbinepark N50 Hattemerbroek goed beschreven
26 nov 2014 Drie basisalternatieven MER In het MER zijn 3 basisalternatieven onderzocht. Bij de alternatieven zijn de locaties van de windmolens gelijk maar de windmolens verschillen in maatvoering. Basisalternatief 1 bestaat uit 4 windmolens met een ashoogte van 105 m en een rotordiameter van 90 m. Bij basisalternatief 2, dat het voorkeursalternatief is geworden is de ashoogte 91 m en de rotordiameter 117 m. Bij de laagste variant, basisalternatief 3, zijn de windmolens 80 m hoog met een rotordiameter van 100 m. Het effect op het landschap is het kleinst bij de lagere windmolens. Toch gaat de voorkeur uit naar de realisatie van basisalternatief 2 op basis van de volgende afwegingen; Drie basisalternatieven MER
19 nov 2014 Van Werven Energie presenteert reactienota

Enkele maanden geleden werd het concept Milieu Effecten Rapportage (MER) opgesteld. De MER is een onderbouwing bij het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het Windmolenpark Hattemerbroek. Van Werven werd geadviseerd op basis van deze rapportage enkele vervolgstappen te zetten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Van Werven Energie presenteert reactienota
19 nov 2014 Kijktip: De achterkant van het gelijk In het programma 'De achterkant van het gelijk' stelt presentator Marcel van Dam vragen aan een deskundigen over de opwarming van de aarde. Hoe warm wordt het? Kunnen de ergste toekomstscenario's voorkomen worden? Wat moeten wij als burgers, bedrijven en politieke leiders dan doen? Zijn we bereid offers te brengen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Waarom lukt dat tot nu toe zo slecht. Op deze vragen zoekt de presentator in dit programma een antwoord. Kijktip: De achterkant van het gelijk
Effecten windturbinepark N50 Hattemerbroek goed beschreven 7 apr 2015

De Commissie voor de MER publiceert met het persbericht van 26 maart het door gemeente Oldebroek gevraagde Aanvullend Advies met betrekking tot windmolenpark Hattemerbroek.

De gemeente Oldebroek overweegt om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor een windmolenpark van 4 windmolens langs de N50 en knooppunt Hattemerbroek. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie voor de m.e.r. heeft dit rapport eerder getoetst. Zij was van oordeel dat het rapport compleet was. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd om een tweede advies over de ingediende zienswijzen en de reactie van de initiatiefnemer van het windpark. In haar advies geeft de Commissie extra uitleg waarom zij de informatie over o.a. landschap, leefomgeving (geluid en slagschaduw) en natuur compleet vindt.

De Commissie (www.commissiemer.nl)  blijft van oordeel dat de milieu-informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te nemen. Zij gaat in het advies ook in op meer gedetailleerde informatie die later bij een eventuele vergunning nog nodig is.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren