Windmolenpark Hattemerbroek

Heeft u vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten! We staan u graag te woord om het project verder te verduidelijken.

Ik heb een vraag/opmerking

Slagschaduw

Wanneer het waait op een zonnige dag geeft de rotor van een windmolen een draaiende schaduw, dit noemt men slagschaduw. Bij een lage zon, in de ochtend en in de avond kan deze slagschaduw als hinderlijk worden ervaren. Als het bewolkt is, de molen haaks op de zon staat of natuurlijk als het niet waait zal er geen hinder zijn van slagschaduw. Er zijn regels en technieken om de keren dat deze hinder toch voorkomt tot een minimum te beperken.

De regelgeving schrijft voor dat een zogenaamde ‘stilstandvoorziening’ nodig is wanneer “gemiddeld meer dan zeventien dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten per dag slagschaduw kán optreden”. Als de windmolens stilgezet worden, dan kan er geen elektriciteit gemaakt worden. Hiermee wordt rekening gehouden tijdens de ontwikkeling van het windpark. In de praktijk blijkt de stilstandvoorziening geen grote negatieve invloed te hebben op de elektriciteitsproductie en de rentabiliteit van het project.

De windmolens van windmolenpark Hattemerbroek zullen een stilstandvoorziening krijgen zodra uit onderzoek blijkt dat de slagschaduw mogelijk tot hinder kan leiden. Op deze manier zullen omwonenden zeker weten dat ze geen onacceptabele hinder van slagschaduw zullen ondervinden. Het slagschaduw onderzoek (kaart) is ook  te vinden op het tabblad documenten als bijlage van het MER.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft meer informatie en wetgeving rond slagschaduw.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren