Windmolenpark Hattemerbroek

Heeft u vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten! We staan u graag te woord om het project verder te verduidelijken.

Ik heb een vraag/opmerking

Flora en Fauna

Flora en fauna is een belangrijke factor in de ontwikkeling van een windpark. Windmolens mogen geen significant negatieve effecten hebben op de omringende populaties van vogels en vleermuizen. Er moet daarom rekening gehouden worden met broedplaatsen en trekroutes van vogels en leefgebieden van vleermuizen. Om het dierenwelzijn te beschermen moet windmolenpark Hattemerbroek voldoen aan de Flora- en faunawet en de wet natuurbescherming.

Zorgvuldige plaatsing van windmolens zorgt ervoor dat vogel- en vleermuissterfte erg laag is. Het Wereld Natuur Fonds heeft geconcludeerd dat vogelsterfte door windmolens 1 à 2 procent is van het aantal dat door verkeer getroffen wordt.

De lange termijn gevolgen van klimaatverandering op vogels moeten niet worden onderschat. De vogelbescherming Nederland zegt dat klimaatverandering grote effecten kan hebben op voornamelijk trekvogels, omdat daardoor de voedselrijke gebieden kleiner zullen worden of zelfs zullen verdwijnen. Windmolens helpen klimaatverandering tegen te gaan.

Het onderzoek naar de effecten op flora en fauna van windmolenpark Hattemerbroek is beschikbaar als bijlage bij het MER op deze website onder het tabblad documenten.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren