Windmolenpark Hattemerbroek

Nieuwsoverzicht

28 mei 2015 Wubbo Ockels' laatste speech: Elke bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk Laatste speech van de Nederlandse astronaut Wubbo Ockels Wubbo Ockels' laatste speech: Elke bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk
28 mei 2015 Barack Obama over klimaatverandering Barack Obama over klimaatverandering Barack Obama over klimaatverandering
7 apr 2015 Effecten windturbinepark N50 Hattemerbroek goed beschreven De Commissie voor de m.e.r. publiceert met het persbericht van 26 maart het door gemeente Oldebroek gevraagde Aanvullend Advies met betrekking tot windmolenpark Hattemerbroek. Effecten windturbinepark N50 Hattemerbroek goed beschreven
26 nov 2014 Drie basisalternatieven MER In het MER zijn 3 basisalternatieven onderzocht. Bij de alternatieven zijn de locaties van de windmolens gelijk maar de windmolens verschillen in maatvoering. Basisalternatief 1 bestaat uit 4 windmolens met een ashoogte van 105 m en een rotordiameter van 90 m. Bij basisalternatief 2, dat het voorkeursalternatief is geworden is de ashoogte 91 m en de rotordiameter 117 m. Bij de laagste variant, basisalternatief 3, zijn de windmolens 80 m hoog met een rotordiameter van 100 m. Het effect op het landschap is het kleinst bij de lagere windmolens. Toch gaat de voorkeur uit naar de realisatie van basisalternatief 2 op basis van de volgende afwegingen; Drie basisalternatieven MER
19 nov 2014 Van Werven Energie presenteert reactienota

Enkele maanden geleden werd het concept Milieu Effecten Rapportage (MER) opgesteld. De MER is een onderbouwing bij het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het Windmolenpark Hattemerbroek. Van Werven werd geadviseerd op basis van deze rapportage enkele vervolgstappen te zetten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Van Werven Energie presenteert reactienota
19 nov 2014 Kijktip: De achterkant van het gelijk In het programma 'De achterkant van het gelijk' stelt presentator Marcel van Dam vragen aan een deskundigen over de opwarming van de aarde. Hoe warm wordt het? Kunnen de ergste toekomstscenario's voorkomen worden? Wat moeten wij als burgers, bedrijven en politieke leiders dan doen? Zijn we bereid offers te brengen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Waarom lukt dat tot nu toe zo slecht. Op deze vragen zoekt de presentator in dit programma een antwoord. Kijktip: De achterkant van het gelijk
Verslag van de informatieavonden over het MER van 8, 9 en 11 september 16 sep 2014

De informatieavonden voor omwonenden, raadsleden en het college van B&W van de gemeente Oldebroek en overige belangstellenden zijn op 8, 9 en 11 september gehouden in de landbouwschuur bij de familie Souman aan de Middeldijk 37 te Hattemerbroek. De schuur was omgebouwd tot presentatieruimte met een groot aantal visualisaties en afbeeldingen van geluid- en slagschaduwcontouren. De lijnopstelling van de toekomstige windturbines was in het terrein zichtbaar gemaakt met vlaggenmasten.

Tijdens de eerste informatieavond op maandag 8 september lieten enkele buurtbewoners zich nader informeren over de inhoud en de uitkomsten van het MER en hebben zij vragen en aanmerkingen uitgewisseld met het adviesbureau HaskoningDHV, provincie Gelderland, gemeente Oldebroek en Van Werven. In totaal hebben 11 bewoners van de 64 uitgenodigde adressen de avond bezocht.

De tweede informatieavond van 9 september werd gehouden voor de leden van de Commissie Ruimte & Grond, de gemeenteraad en het college van B&W. In totaal hebben 24 leden de avond bezocht. Op het programma stond een gezamenlijke wandeling naar de toekomstige windmolenopstelling, presentaties van de betrokken partijen en een ronde voor vragen en opmerkingen. In de landbouwschuur presenteerde de provincie Gelderland over nut en noodzaak van windenergie (link), heeft HaskoningDHV het MER gepresenteerd (link) en de Commissie m.e.r. een toelichting gegeven op haar taak, activiteiten en het toetsingsadvies (link). Tijdens deze avond is een groot aantal vragen gesteld en beantwoord. De initiatiefnemer Van Werven concludeert hieruit dat de bijeenkomst zinvol is geweest. De presentaties zijn opgenomen onder tabblad Documenten.

De laatste avond in de reeks werd voor alle belangstellenden gehouden op 11 september. Aanwezig waren  onder andere inwoners van Hattemerbroek en Zalk en natuur- en milieuorganisaties. Net als op de voorgaande avonden is een wandeling met circa 20 bezoekers gemaakt naar de lijnopstelling achter in het weiland. Hier kon een goede toelichting worden gegeven op de gekozen windmolenlocaties en het achtergrondgeluid van de N50 worden beleefd. Nadien werd de avond voortgezet in presentatieruimte.

Van Werven bedankt alle bezoekers voor hun komst en voor de aangename gevoerde gesprekken.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren