Windmolenpark Hattemerbroek

Nieuwsoverzicht

21 feb 2020 De weg is vrij voor vier windturbines in Hattemerbroek Ondernemer Jan van Werven moest er tweeëntwintig jaar geduldig wachten. Maar op 27 november 2019 maakte de Raad van State de weg vrij voor de komst van vier windturbines langs de N50 bij knooppunt Hattemerbroek. Alle bezwaren werden afgewezen. De weg is vrij voor vier windturbines in Hattemerbroek
20 jul 2017 Ruime meerderheid voor windmolens Hattemerbroek In de raadsvergadering van donderdag 6 juli in Oldebroek is met een ruime meerderheid van 14 voor en 5 tegen het bestemmingsplan windmolenpark Hattemerbroek vastgesteld. Ruime meerderheid voor windmolens Hattemerbroek
ondertekening AO staand 15 mei 2017.jpg 16 mei 2017 Ondertekening anterieure overeenkomst windmolenpark Hattemerbroek Op maandag 15 mei tekenden burgemeester Hoogendoorn namens de gemeente en de heer van Werven namens Van Werven Energie B.V. een anterieure overeenkomst voor het project windmolenpark Hattemerbroek. Ondertekening anterieure overeenkomst windmolenpark Hattemerbroek
15 mei 2017 Aanvraag omgevingsvergunning windturbines bij Hattemerbroek liggen ter inzage Van Werven Energie heeft in november 2016 een omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 windturbines langs de N50 bij Hattemerbroek ingediend. Aanvraag omgevingsvergunning windturbines bij Hattemerbroek liggen ter inzage
24 jun 2015 Media over windmolenpark Hattemerbroek In de media Media over windmolenpark Hattemerbroek
29 mei 2015 Gemeenteraad bereid medewerking te verlenen aan plaatsing windmolens HATTEMERBROEK - De gemeenteraad heeft bij ruime meerderheid besloten medewerking te verlenen aan het windmolenpark Hattemerbroek. Hiermee is de verkenningsfase voor dit project afgerond en kan de planfase officieel van start gaan. Gemeenteraad bereid medewerking te verlenen aan plaatsing windmolens
Verslag van de informatieavonden over het MER van 8, 9 en 11 september 16 sep 2014

De informatieavonden voor omwonenden, raadsleden en het college van B&W van de gemeente Oldebroek en overige belangstellenden zijn op 8, 9 en 11 september gehouden in de landbouwschuur bij de familie Souman aan de Middeldijk 37 te Hattemerbroek. De schuur was omgebouwd tot presentatieruimte met een groot aantal visualisaties en afbeeldingen van geluid- en slagschaduwcontouren. De lijnopstelling van de toekomstige windturbines was in het terrein zichtbaar gemaakt met vlaggenmasten.

Tijdens de eerste informatieavond op maandag 8 september lieten enkele buurtbewoners zich nader informeren over de inhoud en de uitkomsten van het MER en hebben zij vragen en aanmerkingen uitgewisseld met het adviesbureau HaskoningDHV, provincie Gelderland, gemeente Oldebroek en Van Werven. In totaal hebben 11 bewoners van de 64 uitgenodigde adressen de avond bezocht.

De tweede informatieavond van 9 september werd gehouden voor de leden van de Commissie Ruimte & Grond, de gemeenteraad en het college van B&W. In totaal hebben 24 leden de avond bezocht. Op het programma stond een gezamenlijke wandeling naar de toekomstige windmolenopstelling, presentaties van de betrokken partijen en een ronde voor vragen en opmerkingen. In de landbouwschuur presenteerde de provincie Gelderland over nut en noodzaak van windenergie (link), heeft HaskoningDHV het MER gepresenteerd (link) en de Commissie m.e.r. een toelichting gegeven op haar taak, activiteiten en het toetsingsadvies (link). Tijdens deze avond is een groot aantal vragen gesteld en beantwoord. De initiatiefnemer Van Werven concludeert hieruit dat de bijeenkomst zinvol is geweest. De presentaties zijn opgenomen onder tabblad Documenten.

De laatste avond in de reeks werd voor alle belangstellenden gehouden op 11 september. Aanwezig waren  onder andere inwoners van Hattemerbroek en Zalk en natuur- en milieuorganisaties. Net als op de voorgaande avonden is een wandeling met circa 20 bezoekers gemaakt naar de lijnopstelling achter in het weiland. Hier kon een goede toelichting worden gegeven op de gekozen windmolenlocaties en het achtergrondgeluid van de N50 worden beleefd. Nadien werd de avond voortgezet in presentatieruimte.

Van Werven bedankt alle bezoekers voor hun komst en voor de aangename gevoerde gesprekken.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren